Cookie: Časožrouti

 

"Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit. " napsal antický dramatik Aischylos. Je pravda, že lidé si ta slova docela často připomínají i dnes. Bodejť by ne, když jsou vlastně základem hospodaření s časem, u podnikatelů i zaměstnanců.

 
Cookie intuitivního marketingu: Časožrouti
 
Když se totiž podíváme na sítě, můžeme vidět, že to svádí k přesnému opaku: Řešit věci, které nezměníme, a kvůli tomu nemít čas na věci, kterým je potřeba se věnovat. S tím by se mělo něco dělat.

"I když si řada lidí myslí opak, komentáři na Facebooku nic nezměníte."

Hlavním problémem je, že býváme ve vleku jakýchsi falešných společenských závazků. Norem, o kterých máme pocit, že jsou vyžadovány. Také občas skutečně jsou. Zkuste třeba řešit nějaké potíže s úsměvem. Zřejmě se brzy dozvíte, že se rozhodně nesluší přistupovat k nim lehkovážně. Přitom pozitivní přístup usnadňuje řešení problémů, ale vysvětlujte to lidem…

Podobné je to s politikou. Je prý projevem seriózního přístupu k životu v naší společnosti zabývat se politickými jevy. Jsem pro. Angažujte se. Vstupte do nějaké politické strany, rozdávejte letáky, zapůsobte brilantními projevy. Ale pokud to všechno podstupovat nechcete, pak jednoduše s politikou neztrácejte čas. I když si řada lidí myslí opak, komentáři na Facebooku nic nezměníte.

"Ale já přece musím dát najevo, jaký je můj postoj," řekl mi jeden takový horlivý diskutující. A proč zrovna v případě politiky? Dávejte najevo svůj postoj ohledně své práce a byznysu, nebo třeba dobročinnosti. Nutnost mluvit do politiky je totiž jeden z těch falešných společenských závazků.

E-book Prosperita na dosah od Miloše Tomana

To samé je se zprávami. Tam si také lidé myslí, že jsou povinni vědět. Když se jich zeptám, jaký užitek mají z informace, že se v Indii srazily vlaky, pokrčí rameny. Nebo řeknou, že je nutno být informován, kdyby se stalo něco opravdu závažného. Ale jak kdosi podotkl, pokud nastane konec světa, určitě vám to někdo řekne.

A posledním časožroutem, o kterém chci mluvit (ono jej jich totiž daleko víc), je snaha přesvědčit druhé lidi, aby změnili postoje. To je velmi oblíbená činnost. Nadhoďte na sociálních sítích téma, jak se obléct na schůzku se zákazníkem, a nasbírá desítky a desítky komentářů. Jedni budou trvat na pohodlném oblečení a třeba i teplácích, druzí na obleku s kravatou. Každý má svůj názor podepřený závažnými argumenty, což ovšem také znamená, že ostatní si ponechají svůj postoj. Ale za pokus (a hodiny strávené hledáním ještě lepšího odůvodnění) to přece stojí, ne?

Co z toho vyplývá: Zásada "Hleď si svého!" může vypadat tak trochu sobecky. Vy však jistě máte své poslání, cíle, záměry. Těm je potřeba věnovat čas, kterého není nikdy dost. Ztrácení času věcmi, které nijak neovlivníte, nechte těm, kteří nic takového nemají. Především si ale najděte čas na seznámení se strategií úspěchu. Stáhněte si informační brožuru:

 

Informace o nakládání s osobními daty zde